dar-

dar-
feldə ayrılan ön şəkilçi: verməni, təklifi bildirir; darbringen vt gətirmək, təqdim etmək; vermək (bəxşiş). d(a)ran adv buna; o haqda; bundan, buna görə; bunda; ich bin \dar- beteiligt mən bunda iştirak edirəm; ◊ ich bin noch lange nicht \dar- mənim növbəm hələ gec çatar; es liegt zmir viel \dar- bu, mənə çox vacibdir; ich war nahe \dar- abzureisen az qalmışdı gedəm; ich bin übel \dar- mənə çətin/ağır gəlir. d(a)rangeh(e)n vi (s) işə başlamaq; işə girişmək; \dar-kommen vi (s) növbədə olmaq; ◊ wann komme ich daran? mənim növbəm nə vaxt çatar?; \dar-setzen vt risk etmək, cəsarət etmək; ürək etmək; alles \dar- bütün qüvvəsini sərf etmək. d(a)rauf adv buna; ondan sonra; bunun dalınca; den Tag \dar- ertəsi gün; er gibt viel\dar- o, buna böyük əhəmiyyət verir; er versteht sich \dar- o bu işi bilir; es kommt \dar- an bu ondan asılıdır; ich komme nicht \dar- mən heç cür xatırlaya bilmirəm

Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch. 2015.

Поможем решить контрольную работу

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • dar — verbo transitivo,prnl. 1. Hacer (una persona) que [una cosa] pase a poder de [otra persona]: Se dieron los regalos. Mi tío me dio mil pesetas. Dio un caramelo a cada niño. 2. Considerar …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • dar — (Del lat. dare). 1. tr. donar. 2. entregar. 3. Ofrecer materia para algo. Dar tema para una composición. 4. Conferir, proveer en alguien un empleo u oficio. Le dieron el oficio de canciller. 5. Ordenar, aplicar …   Diccionario de la lengua española

 • DAR 10 — Role Light bomber and reconnaissance Manufacturer Darzhavna Aeroplanna Rabotilnica First flight …   Wikipedia

 • DAR 1 — Role Civil training aircraft National origin Bulgaria Manufacturer …   Wikipedia

 • Dar.K — Pays d’origine  France Genre musical Reggae Ragga Soul Dancehall Années d activité …   Wikipédia en Français

 • dar — dar(se) 1. ‘Entregar(se) u ofrecer(se)’. Verbo irregular: v. conjugación modelo (→ apéndice 1, n.º 27). La forma de subjuntivo dé se escribe con tilde para distinguirla de la preposición de (→ tilde2, 3): «No llamen a la polic …   Diccionario panhispánico de dudas

 • DAR 6 — Role Training biplane Manufacturer DAR Designer Zevtan Lazarov First flight 1930s Primary user Bulgarian Air Force The DAR 6 was a 1930s Bulgarian two seat biplane basic or advanced training aircraft. The DAR 6 was designed by Zevtan Lazarov …   Wikipedia

 • DAR 4 — Role Airliner Manufacturer DAR First flight 1930 …   Wikipedia

 • DAR — can refer to:An organization: * Daughters of the American Revolution * DAR Aircraft, a Bulgarian aircraft manufacturer * [http://www.dar.bam.de/ Deutscher Akkreditierungs Rat] , German Accreditation CouncilA place: * Dar es Salaam (a local… …   Wikipedia

 • Dar — may refer to: Dar, Azerbaijan, a village Dar es Salaam (a local abbreviation) Dar (tribe), a Kashmiri tribe in India and Pakistan Dar, Russian title of Vladimir Nabokov s book The Gift Dar, a character in the 1982 fantasy movie The Beastmaster… …   Wikipedia

 • Dar — Dar, eine Partikel, welche so wohl allein, als auch in Zusammensetzungen gebraucht wird. 1. Allein, ist sie so wohl im Oberdeutschen, als Niedersächsischen für das Nebenwert des Ortes da üblich. Die Hochdeutschen haben sie in diesem Falle nicht,… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”